Tuần 26. Lễ hội


Soạn bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 65 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 65 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Tìm những chi tiết cho thấy cảnh nhà Chử Đồng Tử rất nghèo khó?


Kể chuyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Kể chuyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài Dựa vào các tranh, hãy đặt tên và kể lại từng đoạn Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.


Chính tả bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2 Chính tả bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) r, d hay gi ?


Soạn bài Đi hội chùa Hương trang 68 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Đi hội chùa Hương trang 68 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Những câu nào cho thấy cảnh chùa Hương rất đẹp và thơ mộng ?


Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy trang 70 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy trang 70 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A


Soạn bài Rước đèn ông sao trang 71 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Rước đèn ông sao trang 71 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Mâm cỗ Trung thu của Tâm được bày như thế nào?


Tập làm văn: Kể về một ngày hội trang 72 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Tập làm văn: Kể về một ngày hội trang 72 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Kể về một ngày hội mà em biết


Chính tả bài Rước đèn ông sao trang 72 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2 Chính tả bài Rước đèn ông sao trang 72 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. a. Tìm và viết tiếp vào vở tên các đồ vật, con vật:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến