Tuần 25 - Nhớ nguồn


Chính tả - Tuần 25 trang 38, 39
Giải câu a, b bài Chính tả - Tuần 25: Ai là thuỷ tổ của loài người trang 38, 39 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu a)Gạch dưới các tên riêng trong mẩu chuyện vui dưới đây :


Luyện từ và câu - Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ trang 39, 40
Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ trang 39, 40 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. I- Nhận xét Trong câu in đậm dưới đây, từ nào lặp lại từ đã dùng ở câu trước ? Em hãy gạch dưới từ đó.


Tập làm văn - Tả đồ vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 40
Giải đề 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập làm văn - Tả đồ vật (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 40 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 2. Đề bài: Lập dàn ý chi tiết cho một trong các đề bài sau :


Luyện từ và câu - Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ trang 41, 42, 43
Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ trang 41, 42, 43 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. I- Nhận xét 1.Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.


Tập làm văn - Tập viết đoạn đối thoại trang 43, 44
Giải bài tập bài Tập làm văn - Tập viết đoạn đối thoại trang 43, 44 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Bài tập: Đọc đoạn trích của truyện Thái sư Trấn Thủ Độ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 77). Dựa theo nội dung đoạn trích, em hãy viết tiếp một số lời đối thoại để hoàn chỉnh màn kịch sau :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến