Tuần 24 - Nghệ thuật


Chính tả - Tuần 24 Trang 27
(1) Tìm các từ ngữ: a) Chứa tiếng bắt đầu bằng S hoặc X, có nghĩa như sau : - Nhạc cụ hỉnh ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bàng hơi:


Luyện từ và câu - Tuần 24 Trang 28
2. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau : Mỗi bản nhạc mỗi bức tranh mỗi câu chuyện mỗi vở kịch mỗi cuốn phim,... đều là một tác phẩm nghệ thuật.


Chính tả - Tuần 24 Trang 29
Giải bài tập Chính tả - Tuần 24 Trang 29 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 24 Trang 30
Dựa theo truyện Người bán quạt may mắn, trả lời các câu hỏi dưới đây:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến