Tuần 23 - Vì cuộc sống thanh bình


Chính tả - Tuần 23 trang 27, 28

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 23: Cao Bằng trang 27, 28 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Điền tên riêng thích hợp vào mỗi chỗ trống, biết rằng những tên riêng đó là : Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Đình Giót, Sài Gòn.


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh trang 28, 29

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh trang 28, 29 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Câu 1: Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ trật tự? Đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng :


Tập làm văn - Lập chương trình hoạt động trang 29

Giải đề 1, 2, 3, 4, 5 bài Tập làm văn - Lập chương trình hoạt động trang 29 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. Đề bài: Để hưởng ứng phong trào “Em là chiến sĩ nhỏ”, ban chỉ huy liên đội trường em dự kiến tổ chức một số hoạt động sau :


Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 30, 31

Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ trang 30, 31 VBT Tiếng Việt 5 tập 2. I- Nhận xét Phân tích cấu tạo của câu ghép sau đây :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung