Tuần 23. Nghệ thuật


Soạn bài Nhà ảo thuật trang 40 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Nhà ảo thuật trang 40 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật?


Kể chuyện Nhà ảo thuật trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải bài tập Kể chuyện Nhà ảo thuật trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Đề bài: Dựa vào tranh, kể lại câu chuyện Nhà ảo thuật bằng lời của Xô-phi hoặc Mác


Chính tả bài Nghe nhạc trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Nghe nhạc trang 42 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Điền vào chỗ trống : a) l hay n ?


Soạn bài Em vẽ Bác Hồ trang 43 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Em vẽ Bác Hồ trang 43 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Hãy tả lại bức tranh Bác Hồ của bạn nhỏ trong bài thơ.


Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào trang 44 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào trang 44 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 3. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm


Soạn bài Chương trình xiếc đặc sắc trang 46 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Chương trình xiếc đặc sắc trang 46 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Rạp xiếc in tờ quảng cáo này để làm gì?


Chính tả bài Người sáng tác Quốc ca Việt Nam trang 47 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Người sáng tác Quốc ca Việt Nam trang 47 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 3. Đặt câu phân biệt hai từ trong từng cặp từ sau: a) nồi - lồi :


Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật trang 48 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật trang 48 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Hãy kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa