Tuần 23 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 18, 19, 20

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3, 4 trang 18, 19, 20 với lời giải chi tiết. Câu 1d: Câu chuyện giúp em hiểu gì về tình bạn trong cuộc sống


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 20, 21, 22

Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 23 câu 5, 6, 7, vui học trang 20, 21, 22 với lời giải chi tiết. Câu 6: Tìm câu ghép trong đoạn văn sau rồi gạch chân dưới thành phần chủ ngữ của các vế câu


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung