Tuần 23 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 18, 19, 20
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3, 4 trang 18, 19, 20 với lời giải chi tiết. Câu 1d: Câu chuyện giúp em hiểu gì về tình bạn trong cuộc sống


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 20, 21, 22
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 23 câu 5, 6, 7, vui học trang 20, 21, 22 với lời giải chi tiết. Câu 6: Tìm câu ghép trong đoạn văn sau rồi gạch chân dưới thành phần chủ ngữ của các vế câu


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa