Tuần 23 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 19, 20
Giải Cùng em học tiếng việt 4 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3 trang 19, 20 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 20, 21
Giải Cùng em học tiếng việt 4 tập 2 tuần 23 câu 4, 5, 6, vui học trang 20, 21 với lời giải chi tiết. Câu 4: Gạch dưới những từ ngữ chỉ vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong bài ca dao sau:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa