Tuần 23 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 19, 20
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 23 câu 1, 2, 3, 4 trang 19, 20 với lời giải chi tiết. Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước những từ ngữ viết đúng chính tả:


Giải câu 5, 6, vui học trang 21, 22
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 23 câu 5, 6, vui học trang 21, 22 với lời giải chi tiết. Câu 5: Đặt câu hỏi cho bộ phận in nghiêng trong các câu sau:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa