Tuần 22 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 16, 17
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 2 tuần 22 câu 1, 2, 3 trang 16, 17 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 17, 18
Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 22 câu 4, 5, 6, vui học trang 17, 18 với lời giải chi tiết. Câu 4.a/ Khoanh vào chữ cái trước những từ ngữ chỉ vẻ đẹp về tâm hồn và tính cách của con người:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa