Tuần 21. Sáng tạo


Soạn bài Ông tổ nghề thêu trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Ông tổ nghề thêu trang 22 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Hồi nhỏ, Trần Quốc Khái ham học như thế nào?


Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu trang 24 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2 bài Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu trang 24 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Đặt tên cho từng đoạn của câu chuyện Ông tổ nghề thêu.


Chính tả: Ông tổ nghề thêu trang 24 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2 Chính tả: Ông tổ nghề thêu trang 24 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?


Soạn bài Bàn tay cô giáo trang 25 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Bàn tay cô giáo trang 25 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Từ mỗi tờ giấy, cô giáo đã làm ra những gì ?


Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời trang 26 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 4. Đọc lại bài tập đọc Ở lại với chiến khu và trả lời câu hỏi


Chính tả: Bàn tay cô giáo trang 29 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2 Chính tả: Bàn tay cô giáo trang 29 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. a) Điền tr hay ch ?


Soạn bài Người trí thức yêu nước trang 28 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2, 3 bài Người trí thức yêu nước trang 28 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Tìm những chi tiết nói lên tinh thần yêu nước của bác sĩ Đặng Văn Ngữ.


Tập làm văn: Nói về trí thức trang 30 SGK Tiếng Việt 3 tập 2
Giải câu 1, 2 Tập làm văn: Nói về trí thức trang 30 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 2. Nghe và kể lại câu chuyện Nâng niu từng hạt giống.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa