Tuần 21 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 12, 13
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3, 4 trang 12, 13 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 13, 14, 15
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 21 câu 5, 6, 7, vui học trang 13, 14, 15 với lời giải chi tiết. Câu 5: Gạch dướ bộ phận trả lời câu hỏi Ở đâu? trong đoạn văn sau:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa