Tuần 20 - Bảo vệ Tổ quốc


Chính tả - Tuần 20 Trang 6
Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Viết lời giải các câu đố sau :


Luyện từ và câu - Tuần 20 Trang 7
1. Xếp các từ sau đây vào nhóm thích hợp : đất nước, dựng xây, nhà nước, giữ gìn, non sông, gìn giữ, kiến thiết, giang sơn.


Chính tả - Tuần 20 Trang 9
Giải bài tập Chính tả - Tuần 20 Trang 9 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 20 Trang 10
Em là tổ trưởng. hãy ghi nội dung báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong những tuần vừa qua


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến