Tuần 20 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 8, 9
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 20 câu 1, 2, 3, 4 trang 8, 9 với lời giải dễ hiểu. Câu 3: Gạch dưới những từ ngữ để nối các vế trong mỗi câu ghép sau


Giải câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 9, 10, 11
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 20 câu 5, 6, 7, 8, vui học trang 9, 10, 11 với lời giải chi tiết. Vui học: Kể lại câu chuyện trên cho bạn, người thân cùng nghe


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa