Tuần 20 - Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 8, 9, 10
Giải Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 tuần 20 câu 1, 2, 3 trang 8, 9, 10 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, vui học trang 10, 11
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 4 tập 2 tuần 20 câu 4, 5, vui học trang 10, 11 với lời giải dễ hiểu. Câu 4. Khoanh tròn vào chữ cái trước những từ ngữ:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa