Tuần 20 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 8, 9, 10
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 20 câu 1, 2, 3 trang 8, 9, 10 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 10, 11
Giải Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 tuần 20 câu 4, 5, 6, vui học trang 10, 11 với lời giải chi tiết. Câu 4: Sắp xếp các từ ngữ sau vào nhóm nghĩa phù hợp:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa