Tuần 19 - Bảo vệ Tổ quốc


Chính tả - Tuần 19 trang 1

(1) Điền vào chỗ trống:


Luyện từ và câu - Tuần 19 Trang 2

1. Độc hai khổ thơ dưới dây và trả lời câu hỏi ở dưới


Chính tả - Tuần 19 Trang 4

Giải bài tập Chính tả - Tuần 19 Trang 3 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2


Tập làm văn - Tuần 19 Trang 5

Dựa theo truyện Chàng trai iàng Phù ủng, trả lời các câu hỏi dưới đây :


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến