Tuần 19 - Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 5, 6
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. c. Em học được bài học gì qua câu chuyện trên


Giải câu 4, 5, 6, vui học trang 6, 7
Giải Cùng em học tiếng việt lớp 5 tập 2 tuần 19 câu 4, 5, 6, vui học trang 6, 7 với lời giải dễ hiểu. Câu 6: Viết mở bài gián tiếp cho bài văn tả một người thân yêu trong gia đình em


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa