Tuần 19 - Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 19 câu 1, 2, 3, 4 trang 5, 6 với lời giải chi tiết. Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:


Giải câu 5, 6, 7, vui học trang 6, 7, 8
Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 tập 2 tuần 19 câu 5, 6, 7, vui học trang 6, 7, 8 với lời giải chi tiết. Câu 5: Đặt câu hỏi cho bộ phận in nghiêng trong mỗi câu sau rồi viết vào dòng bên dưới:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa