Tuần 18 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 62

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 18 câu 1, 2, 3, 4 trang 62 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp : a) Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài ... chiều rộng...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 63, 64

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 18 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 63, 64 với lời giải chi tiết. Câu 5. Đo độ dài các cạnh, viết vào chỗ chấm rồi tính chu vi của các hình sau...


Giải đề kiểm tra cuối năm học trang 65, 66

Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 18 đề thi học kì 1 trang 65, 66 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp ...


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến