Tuần 16 - Vì hạnh phúc con người


Chính tả - Tuần 16 trang 110, 111
Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 16: Về ngôi nhà đang xây trang 110, 111 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Hãy viết những từ ngữ chứa các tiếng dưới đây


Luyện từ và câu - Tổng kết vốn từ trang 112
Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Tổng kết vốn từ trang 112 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Tìm những từ đồng nghĩa và trái nghĩa với mỗi từ sau :


Tập làm văn - Tả người trang 113
Giải câu 1 bài Tập làm văn - Tả người trang 113 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1.Câu 1: Lập dàn ý chi tiết một trong các đề bài gợi ý sau: Tả một em bé đang tuổi tập đi, tập nói.


Luyện từ và câu - Tổng kết vốn từ trang 115
Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Tổng kết vốn từ trang 115 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Tự kiểm tra vốn từ của mình :


Tập làm văn - Làm biên bản một vụ việc trang 116, 117
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Làm biên bản một vụ việc trang 116, 117 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc biên bản về việc mèo vằn ăn hối lộ của nhà chuột (tiếng việt 5, tập 1, trang 161 - 162) trả lời câu hỏi:...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa