Tuần 16 - Tiếng sáo diều


Chính tả - Tuần 16 trang 115
Giải câu 1 bài Chính tả - Tuần 16: Kéo co trang 115 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Tìm và viết các từ ngữ (chọn 1 trong 2 bài tập)


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Đồ chơi - Trò chơi trang 116
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi trang 116 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết tên các trò chơi sau vào các nhóm ở dưới: nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, lò cò, vật, cờ tướng, xếp hình, đá cầu.


Tập làm văn - Luyện tập giới thiệu địa phương trang 117
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập giới thiệu địa phương trang 117 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Đọc lại bài Kéo co (Tiếng Việt 4, tập một, trang 155 -156), cho biết bài văn đó giới thiệu trò chơi của những địa phương nào.


Luyện từ và câu - Câu kể trang 118, 119, 120, 121
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Câu kể trang 118, 119, 120, 121 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Câu in đậm trong đoạn văn sau đây được dùng làm gì ? Cuối câu ấy có dấu gì ?


Tập làm văn - Luyện tập miêu tả đồ vật trang 121
Giải câu 1 bài Tập làm văn - Luyện tập miêu tả đồ vật trang 121 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Đề bài: Tả một đồ chơi mà em thích.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến