Tuần 16 - Cùng em học Toán 5


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 54, 55 - Tuần 16 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54, 55 - Tiết 1. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - Tuần 16 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 55, 56 - Tuần 16 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 - Tiết 2. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) - Tuần 16 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến