Tuần 15 - Vì hạnh phúc con người


Chính tả - Tuần 15 trang 102, 103
Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 15: Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 102, 103 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Tìm và viết lại những tiếng có nghĩa :


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Hạnh phúc trang 104
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc trang 104 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đánh dấu ✓ vào □ trước ý thích hợp nhất để giải nghĩa từ hạnh phúc :


Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 105
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập tả người (tả hoạt động) trang 105 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc bài văn Công nhân sửa đường (Tiếng Việt 5, tập một, trang 150), thực hiện các yêu cầu sau :


Luyện từ và câu - Tổng kết vốn từ trang 106, 107, 108
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Tổng kết vốn từ trang 106, 107, 108 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Liệt kê các từ ngữ :


Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 108, 109
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập tả người (Tả hoạt động) trang 108, 109 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Lập dàn ý cho bài văn tả hoạt động của một bạn nhỏ hoặc một em bé ở tuổi tập đi, tập nói.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa