Tuần 15 - Tiếng sáo diều


Chính tả - Tuần 15 trang 105

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 15: Cánh diều tuổi thơ trang 105 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết tên các đồ chơi hoặc trò chơi:


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Đồ chơi - Trò chơi trang 106, 107

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi trang 106, 107 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết tên đồ chơi hoặc trò chơi được tả trong các bức tranh sau :


Tập làm văn - Luyện tập miêu tả đồ vật trang 108, 109

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập miêu tả đồ vật trang 108, 109 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc bài văn Chiếc xe đạp của chú Tư (Tiếng Việt 4, tập một, trang 150-151), thực hiện các yêu cầu ở dưới.


Luyện từ và câu - Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi trang 110, 111, 112

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi trang 110, 111, 112 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Tìm câu hỏi trong khổ thơ dưới đây. Những từ ngữ nào trong câu hỏi thể hiện thái độ lễ phép của người con ?


Tập làm văn - Quan sát đồ vật trang 113, 114

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Quan sát đồ vật trang 113, 114 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Quan sát một đồ chơi em thích và ghi lại những điều quan sát được?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến