Tuần 14 - Cùng em học Toán 3


Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 48
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 14 câu 1, 2, 3, 4 trang 48 với lời giải chi tiết. Câu 1. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp : a) 237g + 43g = ... ; 90g - 56g = ...


Giải câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 49, 50, 51
Giải Cùng em học Toán lớp 3 tập 1 tuần 14 câu 5, 6, 7, 8, Vui học trang 49, 50, 51 với lời giải chi tiết. Câu 5. Giải bài toán : Một hộp có 1kg sữa bột, mẹ đã cho em bé dùng 200g. Số sữa còn lại được chia đều vào 4 hộp nhỏ...


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến