Tuần 13 - Giữ lấy màu xanh


Chính tả - Tuần 13 trang 87, 88
Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 13: Hành trình của bầy ong trang 87, 88 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1. a) Viết các từ ngữ chứa những tiếng sau :


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Bảo vệ môi trường trang 88, 89
Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường trang 88, 89 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc đoạn văn sau :


Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 90, 91, 92
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập tả người (Tả ngoại hình) trang 90, 91, 92 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Chọn làm một trong hai bài tập a hoặc b :


Luyện từ và câu - Luyện tập về quan hệ từ trang 92, 93, 94
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về quan hệ từ trang 92, 93, 94 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Gạch dưới các cặp quan hệ từ trong những câu sau:


Tập làm văn - Luyện tập tả người trang 94
Giải câu 1 bài Tập làm văn - Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)trang 94, 95 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Dựa theo dàn ý mà em đã lập trong tuần trước, hãy viết một đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến