Tuần 13 - Có chí thì nên


Chính tả - Tuần 13 trang 89
Giải câu 1, 2, bài Chính tả - Tuần 13: Người tìm đường lên các vì sao trang 89 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống tiếng có âm i hoặc iê :


Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực trang 90
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Ý chí - Nghị lực trang 90 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí, nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được thành công :


Luyện từ và câu - Câu hỏi và dấu chấm hỏi trang 92, 93
Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Câu hỏi và dấu chấm hỏi trang 92, 93 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Tìm câu hỏi trong các bài Thưa chuyện với mẹ, Hai bàn tay và ghi vào bảng sau


Tập làm văn - Ôn tập kể chuyện trang 93, 94
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Ôn tập kể chuyện trang 93, 94 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Ghi vắn tắt một câu chuyện về một trong các đề tài sau (chuẩn bị cho bài nói) :


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến