Tuần 13 - Bắc - Trung - Nam


Chính tả - Tuần 13 trang 64
1. Điền iu hoặc uyu vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 13 trang 66
1. Xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại cho đúng :


Chính tả - Tuần 13 trang 67
1. Điền it hoặc uytvào chỗ trống :


Tập làm văn - Tuần 13 trang 69
Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miển Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến