Tuần 12 - Bắc - Trung - Nam


Chính tả - Tuần 12 trang 59
1. Điền oc hoặc ooc vào chỗ trống :


Luyện từ và câu - Tuần 12 trang 60
1. Đọc khổ thơ sau, trả lời câu hỏi.


Chính tả - Tuần 12 trang 62
1. Tìm và viết vào chỗ trống :


Tập làm văn - Tuần 12 trang 63
Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu nói về một bức tranh (ảnh) thể hiện một cảnh đẹp ở nước ta


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến