Tuần 11 - Cùng em học Toán 5


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 38 - Tuần 11 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38 - Tiết 1. Trừ hai số thập phân - Tuần 11 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 1 - trang 39, 40 - Tuần 11 - Tiết 2

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 - Tiết 2. Luyện tập chung. Nhân một số thập phân với số tự nhiên - Tuần 11 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 1


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến