Tuần 1 - Thương người như thể thương thân


Chính tả - Tuần 1 trang 2
Giải câu 1, 2 bài chính tả tuần 1: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu trang 2 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống...


Luyện từ và câu - Cấu tạo của tiếng trang 3, 4
Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Cấu tạo của tiếng trang 3, 4 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Câu tục ngữ dưới đây có bao nhiêu tiếng? Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn


Tập làm văn - Thế nào là kể chuyện? trang 5, 6
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Thế nào là văn kể chuyện? trang 5, 6 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Dựa theo câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể, trả lời câu hỏi :


Luyện từ và câu - Luyện tập về cấu tạo của tiếng trang 6, 7, 8
Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về cấu tạo của tiếng trang 6, 7, 8 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Ghi kết quả phân tích các tiếng trong câu tục ngữ sau vào bảng :


Tập làm văn - Nhân vật trong truyện trang 8, 9
Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Nhân vật trong truyện VBT Tiếng Việt 4 tập 1 trang 8, 9. Câu 1: Viết tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích hợp:


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa