Thực hành xem đồng hồ - Phần 5 - Toán 2


Bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 2
Giải bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 2. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ ?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa