Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới


Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Xin chào. Tên mình là Tony. Mình đến từ Sydney, một thành phố lớn ở Úc. Có nhiều tòa nhà lớn hiện đại và nó rất ồn ào.


Short story Cat and mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Mary: Oh, that's a difficult question. New York is more interesting than Miami. There are lots of theatres and cinemas and museums.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa