Review 4 Tiếng Anh lớp 5 mới


Review 4 trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Xin chào. Tên mình là Tony. Mình đến từ Sydney, một thành phố lớn ở Úc. Có nhiều tòa nhà lớn hiện đại và nó rất ồn ào.


Short story Cat and mouse 4 trang 72 SGK Tiếng Anh lớp 5 mới
Mary: Oh, that's a difficult question. New York is more interesting than Miami. There are lots of theatres and cinemas and museums.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa
Bài học liên quan
Từ khóa phổ biến