Review 1 Tiếng Anh 4 Mới


Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 4 Mới tập 1

- Ôn tập các mẫu câu hỏi và trả lời về quốc tịch, ngày sinh nhật, thứ trong tuần, cách chào hỏi. - Luyện viết thư giới thiệu về 1 người.


Short story Cat and Mouse 1- SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1

- Dựa vào câu chuyện Mèo gặp bạn chuột mới để hoàn thành các bài tập.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung

Bài học liên quan

Từ khóa phổ biến