Review 1 Tiếng Anh 4 Mới


Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 4 Mới tập 1
- Ôn tập các mẫu câu hỏi và trả lời về quốc tịch, ngày sinh nhật, thứ trong tuần, cách chào hỏi. - Luyện viết thư giới thiệu về 1 người.


Short story Cat and Mouse 1- SGK Tiếng Anh lớp 4 Mới tập 1
- Dựa vào câu chuyện Mèo gặp bạn chuột mới để hoàn thành các bài tập.


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa