Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính


Câu 1. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Tại sao cần bảo vệ thông tin máy tính?


Câu 2. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê các yếu tố ảnh hưởng tới sự an toàn thông tin máy tính


Câu 3. Trang 52 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Nêu những tác hại của virut máy tính, các con đường lây lan của chúng và cách phòng tránh


Bài học tiếp theo

Bài 6. Tin học và xã hội

Bài học bổ sung