Bài 4. Biểu diễn lực


Lý thuyết về biểu diễn lực

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có...


Bài C1 trang 15 SGK Vật lí 8

Giải bài C1 trang 15 SGK Vật lí 8. Hãy mô tả thí nghiệm trong hình 4.1, hiện tượng trong hình 4.2 và nêu tác dụng của lực trong từng trường hợp.


Bài C2 trang 16 SGK Vật lí 8

Giải bài C2 trang 16 SGK Vật lí 8. Biểu diễn các lực sau đây :


Bài C3 trang 16 SGK Vật lí 8

Giải bài C3 trang 16 SGK Vật lí 8. Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4


Bài học tiếp theo

Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Vật lí 8
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Vật lí 8

Bài học bổ sung