Bài 33 - 34: Ôn tập và kiểm tra học kì I


Trong các bệnh : sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não, viêm gan A, AIDS, bệnh nào lây qua cả đường sinh sản và đường máu ?
Trong các bệnh : sốt xuất huyết, sốt rét, viêm não, viêm gan A, AIDS, bệnh nào lây qua cả đường sinh sản và đường máu ?


Thực hiện theo mỗi hình dưới đây, bạn có thể phòng tránh được bệnh gì trong các bệnh sau : sốt xuất huyết, sốt rét. viêm não, viêm gan A ?
Thực hiện theo mỗi hình dưới đây, bạn có thể phòng tránh được bệnh gì trong các bệnh sau : sốt xuất huyết, sốt rét. viêm não, viêm gan A ?


Chọn 3 vật liệu đã học và hoàn thành bảng sau
Chọn 3 vật liệu đã học và hoàn thành bảng sau


Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hoả người ta sử dụng vật liệu nào ?
Để làm cầu bắc qua sông, làm đường ray tàu hoả người ta sử dụng vật liệu nào ?


Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà người ta sử dụng vật liệu nào ?
Để xây tường, lát sân, lát sàn nhà người ta sử dụng vật liệu nào ?


Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào ?
Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào ?


Để dệt thành vải may quần, áo, chăn, màn người ta sử dụng vật liệu nào ?
Để dệt thành vải may quần, áo, chăn, màn người ta sử dụng vật liệu nào ?


Tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây để khi ghép lại được câu trả lời đúng cho từng câu hỏi sau :
Tìm các chữ cái cho các ô trống dưới đây để khi ghép lại được câu trả lời đúng cho từng câu hỏi sau :


Lí thuyết bài 33 – 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1
Ôn tập về một số bệnh


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa