Bài 33-34: Ôn tập và kiểm tra học kì I


Hoàn thiện "Tháp dinh dưỡng cân đối"

Hoàn thiện "Tháp dinh dưỡng cân đối"


Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau?

Không khí và nước có những tính chất gì giống nhau?


Nêu các thành phần chính của không khí. Thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người?

Nêu các thành phần chính của không khí. Thành phần nào là quan trọng nhất đối với con người?


Nói về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

Nói về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên


Sưu tầm và triển lãm tranh ảnh về việc sử dụng nước, không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí

Sưu tầm và triển lãm tranh ảnh về việc sử dụng nước, không khí trong sinh hoạt, lao động sản xuất và vui chơi giải trí


Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí

Vẽ hoặc sưu tầm tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí


Lí thuyết bài 33,34: Ôn tập và kiểm tra học kỳ I

Chúng ta cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể được khỏe mạnh.


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung