Bài 19. Nước nhà bị chia cắt


Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ là...


Bài 1 trang 43 SGK Lịch sử 5

Nêu tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ.


Bài 2 trang 43 SGK Lịch sử 5

Hãy nêu tội ác của đế quốc Mĩ và chính quyền tay sai đối với đồng bào miền Nam.


Bài học tiếp theo

Bài 20. Bến Tre đồng khởi
Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
Bài 22. Đường Trường Sơn
Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa
Bài 24. Chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không"
Bài 25. Lễ kí Hiệp định Pa-ri
Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

Bài học bổ sung