Hướng dẫn phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác qua đầu số 5656

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 15 Tháng mười hai, 2021

Thông tư 22/2021/TT-BTTTT

TimDapAnmời các bạn cùng tìm hiểu bài viết Hướng dẫn phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác qua đầu số 5656.

Ngày 13/12/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã có Thông tư 22/2021/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Trong bài viết này TimDapAnsẽ hướng dẫn các bạn cách phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác lên tổng đài để tránh bị làm phiền.

Tại Thông tư này, Bộ TTTT hướng dẫn người dùng phản ánh, cung cấp các bằng chứng tới Hệ thống tiếp nhận phản ánh tin rác, cuộc gọi rác như sau:

- Phản ánh, cung cấp các bằng chứng tin nhắn rác:

+ Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656: Soạn tin nhắn gửi tới 5656 với cú pháp:

  • S [Nguồn phát tán][Nội dung tin nhắn rác]; hoặc
  • S (Nguồn phát tán)(Nội dung tin nhắn rác).

+ Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

- Phản ánh, cung cấp các bằng chứng cuộc gọi rác:

+ Phản ánh qua tin nhắn tới tổng đài 5656: Soạn tin nhắn gửi tới 5656 với cú pháp:

  • V [Nguồn phát tán][Nội dung cuộc gọi rác]; hoặc
  • V (Nguồn phát tán)(Nội dung cuộc gọi rác).

+ Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Ngoài ra, đối với thư điện tử rác:

  • Phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử: [email protected];
  • Phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc qua tổng đài hoặc ứng dụng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/3/2022.

15 Tháng mười hai, 2021

Tài liệu mới nhất