Công nghệ

Giải bài tập Công nghệ lớp 8 đầy đủ kiến thức, lý thuyết và bài tập Công nghệ SGK lớp 8 giúp để học tốt môn Công nghệ 8

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT


PHẦN HAI. CƠ KHÍ

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG


PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ