Giáo án Toán 2 chương 2 bài 11

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Toán lớp 2

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 11 với cách trình chuẩn xác, khoa học sẽ giúp các em học sinh biết cách thực hiện phép cộng dạng 7+ 5, từ đó lập và học thuộc lòng bảng cộng 7 cộng với một số; củng cố giải toán về nhiều hơn.

Giáo án Toán 2 chương 2 bài 10

CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

BÀI 11: 7 cộng với một số 7+5

I. Mục tiêu:

  • Giúp HS biết thực hiện phép cộng dạng 7+5 từ đó thành lập và học thuộc các công thức 7 cộng với 1 số.
  • Củng cố về giải toán nhiều hơn
  • Giáo dục tính cẩn thận, chính xác cho học sinh.

II. Đồ dùng dạy – học:

  • Giáo viên: Bảng gài, 20 que tính
  • Học sinh: Vở ô li, bút, 20 que tính, bảng con

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

Nội dung Cách thức tiến hành

A. Kiểm tra bài cũ:

- Bài 3 SGK

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu bài

2. Hình thành KT mới

a. Giới thiệu phép cộng: 7+5

* Lập bảng cộng dạng 7 cộng với 1 số:

7+2 7+5 7+8

7+3 7+6 9+9

7+4 7+7

b. Thực hành:

Bài 1: Tính nhẩm

7+4 7+6

4+7 6+7

Bài 2: Tính

Bài 3: Tính nhẩm

7+5 =

7+3+1 =

Bài 4: Giải bài toán

Hoa: 7 tuổi

Chị Hoa hơn: 5 tuổi

Chị Hoa ? tuổi

Bài 5: Điền dấu + - vào chỗ trống

3. Củng cố, dặn dò

H: Lên bảng thực hiện (2 em)

H+G: Nhận xét, đánh giá

G: Nêu mục đích yêu cầu giờ học

G: Nêu đề toán: Có 7 QT thêm 5 QT. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính?

H: Thực hiện trên QT để tìm kết quả

- Nêu miệng cách tính và kết quả.

G: HD thực hiện phép tính

- Đặt tính

- Thực hiện tính

- Đọc kết quả

H: Lên bảng thực hiện (3 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung

H: Nhắc lại cách đặt tính (2 em)

G: Nêu yêu cầu

H: Tự tìm và nêu miệng kết quả

- HS làm bài vào vở

G: HD học sinh đọc thuộc bảng cộng

H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện

H: Tính nhẩm, nêu miệng KQ (2 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung,

G: Đánh giá

H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện

H: Làm bảng con (cả lớp)

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

H: Nêu yêu cầu, cách thực hiện

H: Lên bảng thực hiện (2 em)

- Làm vào vở (cả lớp)

H+G: Nhận xét, bổ sung, đánh giá

H: Đọc đề toán

G: Phân tích đề toán

H: Làm bài vào vở

- Trình bày kết quả trên bảng lớp (1 em)

H+G: Nhận xét, bổ sung, lưu ý cách trình bày bài trong vở ô li

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!