Giáo án Tiếng Anh lớp 12 Unit 3 Way of Socialising

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Way of Socialising

Giáo án điện tử môn Tiếng Anh lớp 12 “Unit 3 Way of Socialising” giúp học sinh: phát triển các kỹ năng nhỏ trong kỹ năng đọc, chẳng hạn như đoán nghĩa từ ngữ cảnh, sử dụng thông tin vừa đọc để trả lời câu hỏi, học sinh có thể hiểu và sử dụng những từ mới này thông qua các hoạt động nói, đặt câu hỏi và trả lời........, mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

Bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 3: Ways of Socialising

Bài tập tiếng anh lớp 12 Unit 3: Ways of Socialising có đáp án

Từ vựng Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Ways of Socialising

UNIT 3: WAY OF SOCIALISING

The 12th period
Grade 12

Theme: Ways of socialising

Unit 3

Reading

Time: 45 minutes

I. Objectives

1. Educational aim: Students can.

 • Develop such reading micro-skills as guessing meaning from context.
 • Use the information they have read to answer the questions.
 • Pictures in the student’s book enlarged.
 • A table of the active words of the passage.

2. Knowledge:

 • General knowledge: Students could understand and use the new words through speaking, asking and answering.
 • Language:
 • New words: Words relate to ways of socialising.

3. Skills:

 • Reading for general or specific information.
 • Guessing meaning from context.

II. Method: Intergrated, mainly communicative.

III. Teaching aids: Some photos of ways of socialising and some information about them. Board, tape, cassetteplayer, chalks, textbook and notebook.

IV. Procedures

Teacher’s activities Students’ activities Notes

Warm-up: (4 minutes)

 • Ask students to list some ways of communication they have know.
 • Let students work in pair.
 • Check the whole class.

Pre-reading: (7 minutes)

- Ask students to work in groups to discuss about the pictures in the textbook.

- Ask students to use the questions to ask and answer about the pictures :

- What are the people in the pictures doing?

- What will you do if you want to get your teacher’s attention in class?

- What will you do if you need to ask someone a question but they are busy talking to someone else?

- Comment and lead the whole class to the topic of the passage.

- Listen to the teacher.

- Give their answer.

-Work in groups to discuss about the pictures.

- Work in pairs to ask and answer.

- Some students answer the questions in front of the class.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!