Giáo án Học vần 1 bài 2: Âm B

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Học vần lớp 1

Giáo án Học vần 1 bài 2: Âm B được biên soạn cẩn thận bởi đội ngũ giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm nhằm cung cấp kiến thức giúp học sinh hiểu cách nhân biết chữ B và âm B, bước đầu cách nhân biết mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật và sự vật.

Giáo án Học vần 1 bài 1: Âm E

Giáo án Lớp 1 trọn bộ

BÀI 2: ÂM B

I. Mục tiêu: Sau bài học học sinh có thể:

  • Làm quen nhận biết được âm b, chữ ghi âm b.
  • Ghép được âm b với âm e tạo thành tiếng be.
  • Bước đầu nhận thức được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật, sự vật.
  • Phát triển lời nói tự nhiên theo nội dung: các hoạt động học tập khác nhau của trẻ em và của các con vật.

II. Đồ dùng dạy học:

  • Sách TV1 tập I, vở tập viết 1 tập I.
  • Tranh minh hoạ các vật thật các tiếng bé, bê, bà, bóng.
  • Tranh minh hoạ luyện nói.

III. Các hoạt động dạy học:

1. KTBC: Hỏi bài trước.

  • Đọc sách kết hợp bảng con.
  • Viết bảng con âm e và các tiếng khóa.
  • GV nhận xét chung - ghi điểm.

2. Bài mới:

Tiết 1:

Hoạt động GV Hoạt động HS

1. Giới thiệu bài

- GV giới thiệu tranh rút ra tiếng có mang âm b, ghi bảng âm b.

2. Dạy chữ ghi âm

- GV viết lên bảng âm b và nói đây là âm b (bờ)

- GV phát âm mẫu (môi ngậm lại, bật hơi ra, có tiếng thanh)

- Gọi học sinh phát âm b (bờ)

a. Nhận diện chữ:

- GV tô lại âm b trên bảng và nói: âm b có một nét viết liền nhau mà phần thân âm b có hình nét khuyết, cuối âm b có nét thắt.

- Gọi học sinh nhắc lại.

b. Ghép chữ và phát âm:

- Hỏi: be: âm nào đứng trước âm nào đứng sau?

- GV phát âm mẫu be

- Gọi học sinh phát âm theo cá nhân, nhóm, lớp.

- Để học sinh theo dõi trên bảng lớp

-Học sinh theo dõi.

- HS đọc cá nhân đồng thanh

- Nhắc lại

- b đứng trước, e đứng sau

- Học sinh phát âm be

- Học sinh đọc cá nhân, nhóm, lớp

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!