Building Vocabulary from Word Roots Level 5

Tải Building Vocabulary from Word Roots Level 5
3967 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Cuốn sách "Building Vocabulary from Word Roots Level 5" (Xây dựng vốn từ vựng tiếng anh từ gốc) là cuốn cuối cùng trong bộ sách Building Vocabulary from Word Roots gồm 5 cấp độ, giúp các bạn mở khóa nghĩa của hơn 60% từ thường gặp, hơn thế nữa bằng cách tiếp cận có hệ thống để dạy từ vựng bằng cách sử dụng tiền tố, căn cứ và hậu tố Hy Lạp và Latin. Các em sẽ được giới thiệu một gốc mới cho mỗi bài học với các hoạt động hàng ngày để đảm bảo rằng học từ gốc  này sẽ biết được nhiều nghĩa của từ tiếng Anh mà nó tạo ra, và học các chiến lược để giải mã các từ và ý nghĩa của chúng trên tất cả các lĩnh vực.


CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.


Gợi ý cho bạn