Longman Photo Dictionary of American English

Tải Longman Photo Dictionary of American English
10209 lượt xem

"The Longman Photo Dictionary of American English" Từ điển Ảnh Longman của tiếng Anh Mỹ cho phép chúng ta hiểu ngay các từ cơ bản một cách trực quan thông qua các hình ảnh được minh họa một cách rõ ràng, làm nền tảng và cơ sở để chúng ta tích lũy một cách vững chắc vốn từ vựng của mình.


CLICK LINK DOWNLOAD EBOOK TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn