Đề thi trắc nghiệm:

Mới: Tham khảo ngay:

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019 1
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019 2
 

Đề thi tự luận:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN
 KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT KHÔNG CHUYÊN
NĂM HỌC 2018 - 2019
BÀI THI TOÁN - PHẦN TỰ LUẬN
ĐỀ CHÍNH THỨC Ngày thi: 03/06/2018
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề

Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019
 

------- HẾT -------

Đáp Án:

I. Trắc nghiệm

1. D

2. A

3. A

4. A

5. A

6. C

7. C

8. B

9. B

10. B

11. C

12. D

13. A

4. B

15. C

16. C

17. D

18. B

19. A

20. B

21. D

22. C

23. B

24. D

25. C

II. Tự luận

Câu 1:

Đáp án câu 1 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019
 

Câu 2:

Đáp án câu 3 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019

Câu 3:

Đáp án câu 3 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019

Câu 4: 

Đáp án câu 4 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Hưng Yên năm 2018 - 2019

Nếu không thấy đáp án, bạn hãy click vào link này nhé:  

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-tinh-hung-yen-nam-2018


Xem thêm
Đề thi vào lớp 10 Toán chuyên trường THPT chuyên Quốc học Huế 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2018
Đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên 2018 tỉnh Hưng Yên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán - Sở GD Bình Thuận năm 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Bình 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 - 2018 tỉnh Tiền Giang
Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 của 63 tỉnh thành phố
Đề thi mới nhất