Đề thi chính thức  môn Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CAO BẰNG


ĐỀ CHÍNH THỨC 
 

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề

(Đề thi có 01 trang)

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Cao Bằng năm 2018

Câu 1:

Đáp án câu 1 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018

Câu 2: 

Đáp án câu 2 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018

Câu 3: 

Đáp án câu 3 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018

Câu 4: 

Đáp án câu 4 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018

Câu 5: 

Đáp án câu 5 đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Cao Bằng năm 2018
 

Nếu không thấy đáp án, bạn hãy click vào link này nhé: 

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-toan-vao-lop-10-tinh-cao-bang-nam-2018

Xem thêm đáp án môn Văn tỉnh Cao Bằng bạn nhé:

https://doctailieu.com/dap-an-de-thi-vao-lop-10-mon-van-tinh-cao-bang-nam-2018


Xem thêm
Đề thi vào lớp 10 Toán chuyên trường THPT chuyên Quốc học Huế 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn toán tỉnh Hà Nam 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Yên Bái 2018
Đáp án đề thi môn toán vào lớp 10 tỉnh Sóc Trăng năm 2018
Đề thi vào lớp 10 môn Toán chuyên 2018 tỉnh Hưng Yên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán - Sở GD Bình Thuận năm 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Thái Bình 2018
Đáp án đề thi Toán vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh 2018
Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2017 - 2018 tỉnh Tiền Giang
Trọn bộ đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2018 của 63 tỉnh thành phố
Đề thi mới nhất