Tải Địa lí 11


Địa lí 11

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách

Mục lục

A - KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
    Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
    Bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
    Bài 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu
    Bài 4. Thực hành : Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
    Bài 5. Một số vấn đề của châu lục và khu vực
B - ĐỊA LÍ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA
    Bài 6. HỢP CHỦNG QUỐC HOA KÌ
    Bài 7. LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)
    Bài 8. LIÊN BANG NGA
    Bài 9. NHẬT BẢN
    Bài 10. CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC)
    Bài 11. KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
    Bài 12. Ô - XTRÂY - LI -A

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
119 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
Lê thông
Chủ biên
Nguyễn Thị minh Phương
Tác giả
Phạm Viết Hồng, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Đức Vũ

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11