Xem ngày tốt xấu

Tải Xem ngày tốt xấu
7997 lượt xem
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Cuốn sách Xem ngày tốt xấu thực sự là một cuốn cẩm nang tra cứu hữu ích, giúp chúng ta tránh được các rủi ro trong công việc sắp làm.

Mỗi ngày tốt căn bản đều gặp 3 loại sao-Trực-Thần Sát. Bởi do có việc gặp gỡ này mới có việc thêm bớt điểm cho ngày tốt căn bản. Đại khái hễ gặp 1 loại nào hạp với vụ mình làm thì cộng thêm 1 điểm , gặp bao nhiêu loại hạp thì được cộng thêm bấy nhiêu điểm. Ngược lại, gặp loại nào trái-kỵ với việc mình làm thì trừ đi 1 điểm, gặp bao nhiêu loại khắc kỵ thì trừ đi bấy nhiêu điểm.


Ví dụ: Ta định lựa ngày cưới gã mà gặp Sao Phòng , là Sao tốt , là được cộng thêm 1 điểm , xem chỗ Sao Phòng thấy có nói nên cười gã , hợp với việc của mình , vậy là cộng thêm 1 điểm nữa. Tức là cưới gã mà ngày đó có Sao Phòng là được cộng thêm 2 điểm vậy.


Nhưng nếu đó là Khai trương , thì chỉ được cộng thêm 1 điểm thôi , vì chỗ Sao Phòng không có nói nên Khai trương.  Ngày tốt căn bản gặp Hung tú: Trước tiên là thấy bị trừ 1 điểm đã, kế đến cũng như ở trên ,xem chỗ Hung Tú này có khắc kỵ việc mình làm không , nếu có là bị trừ thêm 1 điểm nữa vậy   


Ví dụ: Ta xem cho thân chủ kiếm ngày chôn cất , gặp Sao Cang thì bị bớt 1 điểm, xem chỗ sao Cang thấy có nói kỵ chôn cất nên bớt thêm 1 điểm nữa vậy. Nghĩa là chọn ngày cho việc chôn cất gặp Sao Cang thì bị trừ 2 điểm. Nhưng nếu là định đào giếng thì chỉ bị bớt 1 điểm thôi, vì Sao Cang không cữ việc đào giếng. 


Ngày tốt căn bản gặp Bình Tú: Như vậy thì không được công thêm điểm đầu tiên như 2 loại trên,lúc này ta phải xem chỗ sao Bình Tú này xem hạp kỵ với việc mình định làm thế nào, nếu gặp việc hạp thì được cộng thêm 1 điểm, nếu gặp việc kỵ thì bị trừ đi 1 điểm, nếu việc mình định làm không thấy nói gì đến thì không cộng cũng không trừ. 


CLICK LINK DOWNLOAD SÁCH TẠI ĐÂY.

Gợi ý cho bạn